PRIA kliendinõukoja koosolek

01.10.2019

1. oktoobril 2019 Tartus

Täna toimus Tartus PRIA kliendinõukoja järjekordne kohtumine, kus vaadati üheskoos läbi PRIA poolsed ettepanekud järgmiseks programmperioodiks. 

Ennekõike keskenduti seekordsel kohtumisel õigusloome küsimustele, mis aitavad järgmisel programmperioodil muuta toetusskeeme arusaadavamaks ja lihtsamaks. Kliendinõukoda kiitis PRIA poolsed ettepanekud heaks ja edasi saadame need ühise arvamusena Maaeluministeeriumile.

Eesti Leader Liitu esindas Tiina Ivask Valgamaa Partnerluskojast.

PRIA kliendinõukoda loodi 15. aprillil 2008. Kliendinõukoda koosneb 15 aktiivsest kliendist, kes on erinevate sektorite esindajad ning kellel on pikaajaline koostöösuhe PRIAga. Nõukoja eesmärgiks on kaasa rääkida planeeritavate tegevuste ja arenduste osas ning anda tagasisidet juba tehtud tööle.