Täna võeti vastu valitsuse tegevusprogramm 2019–2023

30.05.2019

Leader Liidu ettepanekuid on arvesse võetud

Vabariigi Valitsus kinnitas täna tegevusprogrammi aastatel 2019–2023, millega võimalik tutvuda SIIN

Meie jaoks on eriti olulised järgmised punktid: 

5.4. Toetame kogukondliku liikumise, sh külavanemate rolli kohaliku elu kujundamisel.

6.17. Seame prioriteediks maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise ja LEADER meetme tegevuste kaudu konkurentsivõimelise palgaga töökohtade loomise.

 

Nende juurde kuuluvad tegevused on:

Analüüs ja ettepanekud CLLD-tüüpi kohalikul algatusel põhineva alt üles lähenemisviisi rakendamiseks ESIF fondide puhul.

Ühine põllumajanduspoliitika strateegiakava  (LEADER-meede).

 

Leader Liit tervitab CLLD ehk mitmest fondist rahastatud kogukonna juhitud kohaliku arengu esmakordset äramärkimist valitsuse tegevusprogrammis ja aitab igati kaasa analüüsi läbiviimisele koostöös Maaelu-, Rahandus- ja Sotsiaalministeeriumiga. Tähtajaks on seatud november 2020.

 

Täiendav info: 

Triin Kallas

Eesti Leader Liit

tegevjuht

triin@leaderliit.eu