Tartus toimunud ELARD konverentsi töötubades valmis LEADER 2021-2027 deklaratsioon

31.01.2017

Valminud on LEADER/CLLD deklaratsioon 2020+, mis on oluline dokument uue programmperioodi läbirääkimisteks Euroopa Komisjoniga ja liikmesriikide ministeeriumitega. Deklaratsioon on kättesaadav ELARDi kodulehel www.elard.eu.Euroopa tasandil deklaratsiooni levitamine on juba alanud. Peatselt valmib ka deklaratsiooni eestikeelne versioon.