ELL üldkoosolek ja koolituspäev

28.01.2022

10.-11. veebruaril 2022 Kubija hotell-loodusspaas Võrumaal (https://www.kubija.ee).

Koolitajaks on seekord Merit Tatar Balti Uuringute Instituudist koos oma meeskonnaga.
Merit töötab IBS-i arendusdirektorina kohaliku ja regionaalarengu valdkonnas. Ta omab doktorikraadi Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudist avalikus halduses. Tema eriline huvi on Euroopa Liidu regionaalpoliitika ja selle rakendamine EL-i kohalikul ja piirkondlikul tasandil, mis oli ühtlasi tema magistritöö uurimisteema Londoni ülikooli majanduskolledžis, mille ta lõpetas 2008. aastal. Merit kaitses doktoriväitekirja Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika mõjust mitmetasandilisele valitsemisele Eestis.
Alates 2004. aastast on ta töötanud EL-i poolt rahastatud projektide väljatöötamise konsultandina kohalikele omavalitsustele, ettevõtetele ja valitsusvälistele organisatsioonidele nii Eestis kui ka välismaal.
Ta on olnud paljude arendusprojektide ja uuringute projektijuht ning analüütik. Viimasel ajal on ta keskendunud poliitikaanalüüsidele ja mõjuhinnangutele, eriti EL-i ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas. Merit seotud mitmete valitsuse uurimisprojektidega, mille eesmärkideks on olnud välja töötada teaduslikult kindlad poliitikasoovitused kohaliku ja piirkondliku arengu valdkonnas ning EL-i ühtekuuluvuspoliitika mõju hindamisel.

Koolituse käigus teritame pilku strateegiatele: kuidas hinnata lõppenud perioodi tulemusi, kuidas tellida uuringuid? Millist muutust saab LEADER oma tegevusest loota ja kuidas seda mõõta? Mõelge läbi kohad, mis teile oma piirkonna strateegia kavandamisel muret teevad ja võtke oma küsimused koolitusele kaasa või saatke mulle ette.


Neljapäev, 10. veebruar:

12:45—13:30   Lõunasöök
13:30—15:00   Koolituse 1. osa
15:00—15:30   Virgutuspaus
15:30—17:00   Koolituse 2. osa
17:00—19:30   Tubadesse registreerimine ja hingetõmbepaus
19:30—22:00   Õhtusöök 
22:00—24:00 Vestlused jätkuvad kaminasaalis

Reede, 11. veebruar

9:00—11:00 Üldkoosolek

1. Kokkuvõte eelmise aasta tegemistest;
2. Tegevuskava ja eelarve aastaks 2022;
3. Arutelud ja algatatud teemad.

Üldkoosoleku protokoll

Lähem info:

Triin Kallas
Eesti Leader Liit
tegevjuht
triin@leaderliit.eu