Täname KÜSK´i ja koolitajaid – projekti lõppsõna!

16.05.2017

Meie projekt „Eduka organisatsiooni alustalaks on ühtne, võimekas meeskond“ on lõppemas.

2016 aastal võtsime osa KÜSK’i vabaühenduste arenguhüppe taotlusvoorust ning meie taotlus rahuldati. Oleme väga tänulikud saadud projektitoetuse üle ning nüüdseks on projekt juba lõpusirgel ning oleme esitamas projekti elluviimisjärgset aruannet. Heidame korraks pilgu tagasi, millest kõik alguse sai. Tundsime tol ajal vajadust Liitu kui tervikut arendada, kuid me ei olnud täpselt kindlad kus peituvad meie arenguvajadused. KÜSK’i arenguhüppe voor mitte ainult ei pakkunud võimalust toetuseks vaid pakkus ka vajalike tööriiste ja meetoteid oma organisatsiooni arenguvajaduste väljaselgitamisteks ning hindamiseks. Kui meie liikmed olid Eesti Leader Liidu kõik võimalikke erinevaid tahke hinnanud ning tulemused olid analüüsitud, siis oli selge, et meie organisatsioonis on vaja arendada kommunikatsiooni ning meeskonnatöö oskusi. Nii sündiski projekt „Eduka organisatsiooni alustalaks on ühtne võimekas meeskond”.

 

Meie esimene arengupäev Luunjas 14.09.2016.a.

 

Meid koolitama ning sellel teekonnal toetama sai valitud Tripod Grupp OÜ. Jäime äärmiselt rahule koolituste korralduse, meetodite valiku, koolitajate valiku ning meile loodud koolitusplaaniga. Tunneme, et oleme tänu oma läbitud teekonnale ühtseim liit kui kunagi varem. Ühtset ja tugevamat "meie" tunde olemasolu näitavad ka küsitlustulemused, mis koolitajate poolt viidi läbi 2016 september ja 2017 aprill.

 

Meie teine arengupäev Põltsamaal 29.11.2016.a.

 

Võrreldes varasemaga ollakse nüüd ühtsemad ja tuntakse ühiselt tugevat "meie" tunnet. Koolituse käigus erinevatel aegadel läbiviidud küsitlustulemused kinnitasid samuti "meie" tunde kasvu. Esimene küsitlus viidi koolitajate poolt läbi 2016 aasta septembris (september 2016 küsitlustulemused leiad siit) ja teine küsitlus sai läbiviidud 2017. aasta aprillikuus. Teise küsitlustulemuste juurest leiate ka kahe küsitlustulemuste võrdluse.

 

Meie kolmas ja neljas arengupäev Hiiumaal 01.-02.02.2017.a

 

Neil koolituspäevadel ehk siis meie arengupäevadel sõnastasime oma visiooni ja missiooni ning ka meie tunnuslause: "Maaelu tuleviku eest ja nimel!". See kõik aitas kaasa selgema pildi ja ühtsema tunde loomisel meie organisatsioonis. Koolituse raames loodi ka mitmed erinevad töörühmad erinevate teemadega tegelemiseks, mis senini kestavad ja töötavad. Töörühmade praktika on üks neist väga headest asjadest, mis meiega neil arengupäevadel projekti raames juhtus. Töörühmade töö on olnud siiani väga tõhus ja arvan, et kasutame töörühma meetodit ka edapidi.

 

Selle eest, et meie arengutee ja arengusuuna otsimised edukalt kulgenud on, võlgneme me tänu ka meie projektijuhile, Mirell Põllumäele, kes värske andragoogina meid oskuslikult meie arenguteel, arenguvajaduste väljaselgitamisel ja projekti koostamisel juhendas. 

 

Lõpetuseks võime öelda, et tulemusi ning edusamme planeerida paberil oli üks asi, kuid hoopis vägevam on neid ise päriselt ka rakendada, tunda ja ellu viia. Arvame ise, et me poleks nii kiirelt ja nii edukalt meie tänasesse arengufaasi jõudnud, kui me poleks KÜSKist projektitoetust saanud.  

 

Täname koolitajaid, Tripod Grupp OÜ´d ja projakti toetajat Kodanikuühiskonna Sihtkapitali!

 

Lugupidamisega Eesti Leader Liidu meeskond!

 

Meie viies ja viimane arengupäev Märjamaal 23.03.2017.a

 

Koolituse lõppedes valmis ka Eesti Leader Liidu kommunikatsiooniplaan.

 

Kogu projekti kohta leiate info meie projekti lehelt.

 

 

Lisainfo:

 

Piret Leskova
Eesti Leader Liit 
info@leaderliit.eu