ELL üldkoosolek

24.01.2024

ELL juhatus kutsub kokku üldkoosoleku, mis toimub 14. veebruaril 2024 Oru Külakeskuses (Keskuse tee 6, Oru, 75103 Harjumaa).

Kell 11 Kogunemine ja kerge lõuna 
Kell 12-15 Üldkoosolek

Päevakord

  1. Kokkuvõtted 2023. aastast: ülevaade huvikaitsest, töörühmade ja esindajate tegevusest ning koostööprojektidest;
  2. 2024. aasta tegevuste plaan;
  3. Dokumentide uuendamine: ELL esindajate nimetamise kord, kommunikatsiooni põhimõtted, töörühmade koostöötamise hea tava;
  4. Revisjonikomisjoni liikme tagasikutsumine ja uue määramine;
  5. Kohapeal algatatud teemad.

Materjalid:

Protokoll
LISA 1: Osalejate nimekiri
LISA 2: 2024. aasta tegevuskava
LISA 3: Esindajate nimetamise kord
LISA 4: Kommunikatsiooni põhimõtted
LISA 5: Töörühmade koostöötamise hea tava
Koosoleku slaidid / Kommunikatsioon / Töörühmad

Lähem info: 

Triin Kallas
Eesti Leader Liit
tegevjuht
triin@leaderliit.eu