Erakonnad taotlejana

1. Kas meie piirkonna erakonnal on võimalik meie piirkonna LEADER meetemest toetust küsida? Erakonnad on MTÜ-d ja MTÜ-d on meil abikõlbikud taotlejad.

Ei, erakondadel ei ole võimalik toetuse taotlust esitada, kuna erakonnaseaduses ei ole sätet, mis lubaks erakonnal taotleda toetust mõnest ELL fondist või regionaalprogrammist, vt §121 (https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014039).