Projektitaotluse täpsustamine ja osaline rahastus

1. Mida ja kui palju tohib KTG projektitaotluste puhul parandada lasta ja millisel juhul tuleb taotlus taotlejale tagasi lükata? KTG tohib tehnilise kontrolli käigus lasta muuta kõike, mida vajalikuks peab. Taotlust tohib muuta ja parandada kuni hindamiskomisjonile esitamiseni. Peale hindamiskomisjonile esitamist enam midagi muuta ei tohi. Kui on vajalik osaline rahastamine või mõne tegevuse välja võtmine, siis seda tehakse taotleja kirjaliku nõusoleku esitamisega ja vajalikud parandused teeb nõusoleku alusel PRIA. Muudatus peab kajastuma ka LEADER tegevusgrupi juhatuse poolt tehtavas ettepanekus projektitaotluste paremusjärjestusse seadmise ja iga projektitaotluse rahastamise suuruse kohta.Näiteks tuleks siis, enne paremusjärjestuse esitamist PRIA-le, küsida taotlejalt kirjalikult nõusolekut, et ta soovib ellu viia oma projekti väiksema eelarvega. Näiteks, kui ta projekti elluviimisest loobub, siis saab juhatuse otsusele lisada taotleja toetusest loobumise otsuse ning juhatus teeb paremusjärjestuse, kus toetuse saab pingereas järgmine taotlus.