Sihtvaldkonnad

1. Kas projektitaotluse tegevus peab olema seotud tingimata kahe sihtvaldkonnaga (Vt. Leader määrus §37 (1) punkt 4)?

Iga projekt tuleks siduda vähemalt ühe sihtvaldkonnaga. Sihtvaldkonnast sõltuvalt tuleb koguda vastavat seirenäitajat. Näiteks, kui projekt panustab sihtvaldkonda 6B, siis seirenäitajateks peaks välja tooma (lõplikult välja makstud projektide osas ehk siis viimase maksetaotlusega) elanike arv, kes saavad kasu loodud teenusest/taristust (vallapõhiselt). Samas võib projekt panustada ka muudesse sihtvaldkondadesse, me aga vajame ainult esimest kahte (peamist ja võimalusel kaasnevat) sihtvaldkonda. Kaasnevat sihtvaldkonda ei pea märkima, kui seda ei ole.  Näiteks kui projekti sisuks on koolituse korraldamine, siis tuleb kõne alla nii peamise kui ka kaasneva sihtvaldkonna määramine (peamine on koolitus ning kaasnev on koolituse teema, näiteks põllumajandus). Kaasnev sihtvaldkond ei pea ühtima KTG meetmelehes märgitud sihtvaldkonnaga.

Tutvu meetmete ja tegevuste liikide sihtvaldkondadega siin.