Koostööprojekti leping

1. Millised on koostöökokkuleppe kohustuslikud osad ja kas on ka mingit kindlat vormi, millest võiks juhinduda koostöökokkuleppe sõlmimisel?

Koostöökokkuleppe kohustuslikud osad on toodud LEADER määruses §29 Nõuded kohaliku tegevusgrupi koostööprojekti kohta. Lisanduvad mõned andmed, mis on vajalikud, siis kui  liikmesriigi korraldusasutus hakkab rahvusvahelise koostööprojekti kohta raporteerima Euroopa Komisjonile (nagu näiteks projektipartneri keeleoskus ja eelarve lahtikirjutus, tegevusgrupi kood tegevusgruppide andmebaasis).

Rahvusvahelise koostööprojektide töögrupis, mis on loodud Euroopa Maaeluvõrgustiku (Contact Point) initsiatiivil on ettevalmistamisel koostöökokkuleppe soovituslik vormi. Hetkel on sellest valmis esimene mustand. See on täiendatud Maaeluiministeeriumi poolt vastavalt LEADER määruse nõuetele. See vorm pole lõplik ega kohustuslik versioon, aga sellest võib juhinduda küll. Koostöökokkuleppe vorm koostööleppe sõlmimisel juhindumiseks.