Koolitused, töötoad toetatavate tegevustena

1. Kas koolitusi (teadmusiirde projekte) on võimalik teha ka alustavatele ettevõtjatele (kes pole veel end ettevõtjana vormistanud) ja ka näiteks koolinoortele (et aktiveerida noorte ettevõtlusega alustamist)?

 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 1305/2013 artikkel 14 nõuete kohaselt peab koolitus/infopäev vm üritus olema avatud avatud ainult abikõlblikele osalejatele. Ehk siis füüsilised isikud, kes ei ole hõivatud põllumajandus-, toiduainetööstus- või metsandussektoris, ei ole abikõlblikud. Muude maapiirkonna VKEde töötajad on abikõlblikud. Seega kui soovitakse teha teadmussiirde projekt koolinoortele või alustavatele ettevõtjatele, kes on veel füüsilise isiku staatuses, siis ei ole kumbki sihtrühm abikõlblik.

2. Kas külaseltsid saavad pehmetele tegevustele projektitoetust taotleda, näiteks töötubade ja õpitubade läbiviimiseks?Külaseltsid saavad pehmetele tegevustele taotleda toetust läbi ühisprojekti. Üksiku töö- või õpitoa läbiviimine ei ole abikõlblik, kuid mõeldav on, et töö- või õpitubasid korraldatakse nt kahel järjestikusel aastal, ühisprojekti raames.