Seltsingud taotlejana

1. Seltsing saab olla Leader määruse § 27 lg 1 järgi projektitoetuse taotlejaks ja taotleda toetust teadmussiide projektidele aga kas on veel tegevusi millele seltsing toetust võib taotleda? Kui vaadata Leader määruse seletuskirja § 31 lõige 2, siis tundub, et saab.

Määruse seletuskirjaga nö. uut normi ei looda, vaid tema eesmärk on seletada määruses öeldud sätte mõtet ja määruse sõnastus on see, mis loeb, seega on nii, et seltsing saab taotleda toetust üksneskoolitus- ja teavitustegevustele (teadmussiire) ja seda juhul, kui ta vastab kohaliku tegevusgrupi poolt teadmussiirde osutajale seatud nõuetele.