Arhiivi tulemused

26.05.2015

Üldkoosolek Jänedal

Eesti Leader Liidu 2015 aasta esimene üldkoosolek toimus 26. mail 2014.a. kell 17:30, Jänedal, Maamajanduse Infokeskuses.

29.04.2015

Määruse muudatus on allkirjastatud!

Minister allkirjastas 28.04.15 Leader määruse nr 85 "LEADER kohaliku arengu strateegia ettevalmistamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord" muudatuse.

20.04.2015

Juhatuse volitustest

Kas KTG üldkoosolek võib volitada juhatust kinnitada strateegia pisemaid muudatusi või viia sisse seadusest tulenevaid redaktsioonilisi muudatusi? Vastus on, et ei tohi ja seda isegi tingimusel, kui ei muudeta strateegia aluspõhimõtteid!

14.04.2015

ELARDi koostöökohtumine

31. märtsil toimus Põllumajandusministeeriumis ELARDi (Euroopa LEADER-tegevusgruppide katusorganisatsioon) koostöökohtumine, mis keskendus CLLD (kogukonna juhitud kohalik areng) rakendamisele uuele perioodil –... View Article

13.04.2015

Leader-meede on maaettevõtjale rohkemat kui vaid toetusrahaline tugi – õppereisid ettevõtluse arendajana

Silver Hüdsi on ettevõtja, kes sai oma äri alustamiseks ideid ja innustust õppereisilt. Saanud õppereisilt kinnitust oma ideele, alustas Silver Hüdsi 2010. aastal Vahtraoru talus oma äriga ning loodud sai Vana Jüri Seebikoda, mis on teadaolevalt ajaloos esimene seebikoda Setomaal. Silver Hüdsi loo ettevõtlusega alustamisest ja tema seisukohtadest õppereisi osas pani kirja Tallinna Ülikooli andragoogika tudeng, Mirell Põllumäe.