Brüsseli deklaratsioon

8.-19. detsembril 2023 toimunud LEADER kongressi avapäev kulmineerus ühise seisukoha vastuvõtmisega, mis kannab edaspidi nime Brüsseli deklaratsioon. See resolutsioon põhineb järgmistel põhimõtetel: LEADER-CLLD rolli tugevdamine Euroopa poliitikates, uute rahastusvahendite väljatöötamine, rahalistele vahenditele juurdepääsu lihtsustamine ja toetamine ning LEADERi tulevikuga seotud töö alustamine, et oleks aega kaaluda kõiki esile kerkivaid ettepanekuid.

Lähem info: