Eassalu-Neitsi külade piirkond

Tegevusgrupi piirkond: Pärnu Lahe Partnerluskogu

Veebileht: eassalu-neitsi.ee

Eassalu-Neitsi külade piirkond asub Pärnumaal ning hõlmab Kihlepa, Eassalu, Soomra, Kärbu, Põldeotsa ja Kõima külasid. Peale 2017. aastal toimunud haldusreformi on piirkond osa Pärnu linna territooriumist.

Piirkonnas tegutseb aktiivne külaselts. MTÜ Eassalu- Neitsi Külaselts asutati juba 2004. aastal. Külaseltsi juhatus on viie liikmeline. Otsuseid langetab juhatus ja üldkoosolek. Külaselts tegutseb 1928. aastal külakogukonna poolt ehitatud majas. See on märkimisväärne, et ka 100 aastat hiljem suudab tänane kogukond oma piirkonna hüvanguks maja hallata ja aktiivselt kasutada.

Külamajas tegutseb veel MTÜ Nobedad Näpud, MTÜ Soome-Ugri toidukultuuri Selts. Seltsi tegevusteks ja töötubade korraldamiseks on renoveeritud külamaja I korrus.  Aktiivselt tegutseb sertifitseeritud kogukonnaköögi kokandusring. EV 100 programmi toel ehitati siseruumi pitsaahi, mis loob läbiviidavatele üritustele ja koolitustele lisavõimalusi. Jätkusuutlikult tegutsevad käsitööringid, kokandusring ja joogaring. Kogukonnaliikmed on kaasatud tarbetaimede heki, ravim-ja maitsetaimede peenra ning permapeenra rajamise ja hooldamise tegevusse. Rajatud permapeenar on andnud võimaluse osaleda avatud talude päeval. Kaasa lüüakse ka piikonna LEADER ühisprojektis Romantiline Rannatee. Koostöös MTÜ-ga Loomulikult on juba 10 aastat edukalt korraldatud Võilillfestivali.

Väljakutse on kuidas kaasata kogukonna tegevustesse uusi piirkonda elama asunud peresid ja suveperioodi osaelanikke. Samuti on oluline hea internetiühenduse tagamine kõigile piirkonna elanikele, sest see soodustaks noorte perede maale kolimist ja kogukonna aktiivi noorenemist.