Kamari küla

Tegevusgrupi piirkond: Jõgevamaa Koostöökoda

Veebileht: kamari.ee

Kamari alevik ja seda ümbritsev Väike-Kamari küla asuvad Jõgevamaal Põltsamaa vallas. Koht oli varem tuntud endise “Sakala” tõulinnukasvatuse keskusena. Kamari kogukond on aktiivselt koos tegutsenud ja piirkonna arengusse panustanud juba viimased 20 aastat. Seega pole ime, et 2005. aastal tunnustati Kamari asulat Eesti Aasta küla tiitliga.

Külas on kogukondlik ühendus Kamari Haridusselts, mis taasloodi 1999. aastal. Haridusselts on I Eesti Vabariigi ajal tegutsenud Kamari Rahvaharidusseltsi järglane. 20 aasta jooksul on koostatud ja uuendatud küla arengukava, mille loomisse on kaasatud kogukond, korraldatud küsitlusi ja külakoosolekuid. 2000. aasta alguses on külas valitud külavanem.

Aastate jooksul on Kamari Haridusselts koostöös kogukonnaga piirkonnas nii mõndagi korda saatnud. Taastatud on põlenud Kamari koolimaja Seltsimajaks, mis on ühisürituste, koolituste ja õpitubade korraldamise kaudu kogukonna liikmetele kasutada. Korraldatud on piirkonna lastele töö- ja puhkelaagreid, kuid ka kontserte, kultuuri- ja spordiüritusi. LEADER meetme toel Kamari järve ääres toimuv Kamari Veetrall on traditsiooniline üritus, mille korraldamisse on kaasatud vabatahtlikke ka väljapoolt kogukonda.

Läbi arukate külade arenguprogrammi soovitakse leida võimalusi Kamaris kinni pandud kooli ja lasteaia ruumide kasutusele võtuks kogukonna jaoks. Samuti on soov leida lahendusi kogukonnaenergeetika arendamiseks ehk siis tegutseda ühiselt, et toota, jaotada ja müüa oma liikmetele elektrit ja soojust.

Artiklid ja uudised:

Hetk Kamari Supifestivalil. Foto: Erakogu