Meeri küla

Tegevusgrupi piirkond: Tartumaa Arendusselts

Veebileht: meerikas.eu

Meeri küla asub Tartu maakonnas Nõo vallas. Küla ilmestab suursugune Meeri mõis, mis pärinev keskajast ning mille ümbrusesse rajati 18. sajandil mõisapark. Lisaks vaatamisväärsustele on külas ka hea ja sõbralik kogukond ning puhas elukeskkond, kus külaelanik tahab elada ja kuhu külaline tagasi tulla.

2003. aastal asustati Meeri Küla Arendamise Selts. Selts kutsub kokku arutelusid, ümarlaudu, töögruppe, kus osalevad nii seltsi liikmed kui kogukond laiemalt. Viidud on ka läbi mitmeid tagasiside küsitlusi, et saada teada kogukonna arvamust ja soove.

Meeri Küla Arendamise Selts on aktiivselt ellu viinud erinevaid projekte ja ettevõtmisi. Näiteks oldi osaline supi jagamise projektis koostöös Nõo kirikuga. Kaasa löödi ka omatulu teenimise kaardistamise projektis, mille raames selgitati välja seltsile lisatulu teenimise võimalused, et pakkuda kogukonnale lisaväärtust läbi uute tegevuste. Küla seltsimajja paigaldati maakütte, mis on taganud paremad tingimused erinevate õpitubade ja ürituste läbiviimiseks. Õuealale on ehitatud erinevaid atraktsioone (jalgpalliväravad, välikabe, disgolf). Valmimisel on ka  lipuväljak, et erinevatel tähtpäevadel ühiselt koos kogukonnaga lipp heisata.

Külaselts on iga-aastaselt korraldanud külapäeva ja väiksemaid üritusi, et soodustada kogukonna sotsiaalset suhtlust. Piirkonna traditsiooniliseks sündmuseks on Nõo kihelkonna külade mängud, mis toob kokku kihelkonna erinevate külade esindajad. Meeri küla on kihelkonnamängude peakorraldajaks olnud vähemalt viiel korral ning saanud väga hea suursündmuste korraldamise kogemuse.

Arukate külade arenguprogrammis osalemine annaks võimaluse tõsta oma küla uuele arengutasemele. Soovitakse suurendada kogukonna aktiivust ja kasutada paremini ära piirkonna loodusressursside võimalusi.

Artiklid ja uudised:

Peaminister Meeri seltsimajas. Foto: Erakogu