Otepää valla külad

Tegevusgrupi piirkond: Valgamaa Partnerluskogu

Veebileht: facebook.com/Otepää-Külade-Ühendus

Valgamaal asuv Otepää piirkond on tuntud nii Eesti, kui ka välismaa talispordihuviliste seas. Lisaks kaunile loodusele, suusamägedele ja matkaradadele on piirkond ka kõrge potentsiaaliga väärt elukeskkond. Otepää küladel ja kantidel on säilinud tugev identiteet ning neis teadvustatakse kultuuri ja ajaloo pärandit.

2019. aastal moodustati Otepää Külade Ühendus, mis on valla külasid koondav katusorganisatsioon. Ühendusse kuulub 10 liiget, kes esindavad Vidrike, Pedajamäe, Pilkuse, Vana-Otepää ja Nõuni küla, Kuigatsi Külade Ühendust ning Puka ja Otepää aedlinna kogukondi. Kogukondade esindajad saavad kokku vähemalt kord kvartalis, et arutada ühiseid teemasid ja toimuvad erinevad projektipõhised koostegemised.

Ühendus osales Valgamaa Partnerluskogu kogukondade võrgustiku projektis, mille raames käivitati külade vaheline suhtlus ja koostöö. Külade esimene koostööprojekt oli „Külatänav Talveturul“, kus Talvepealinna avamise auks korraldataval traditsioonilisel talveturul olid külad „Külatänava“ alal väljas ühisel sümboolika ja kontseptsiooniga ning pakkusid seal oma tooteid. Märkimist väärib ka LEADER koostööprojekt „Külade vägi“ Otepää vallavalitsusega,  millega alustati 2021 aastal.

Ühenduse sooviks on arukate külade arenguprogrammi raames kaardisada külade ühised vajadused, eesmärgid ning tegevused ja kokku leppida ühises tegevusstrateegias, millega anda sisend Otepää valla arengukavasse. Ühtlasi on selle protsessi mõte aktiviseerida neid külakogukondi, kellel täna puudub ühistegevus ja esindus koostöö tegemiseks.

Artiklid ja uudised:

Otepää kandi külade bussipeatused. Foto: Erakogu