Vajangu piirkond

Tegevusgrupi piirkond: PAIK

Veebileht:

Vajangu piirkond asub Lääne-Virumaa läänepoolses osas, piirkonna alla loetakse 8 ümberkaudset küla: Aavere, Järsi, Kerguta, Kuie, Kursi, Türje, Vajangu ja Võhmuta.  Vajangu küla asub endise Türi–Tamsalu kitsarööpmelise raudtee ääres. Osaliselt on raudteetamm tänaseni säilinud.

Piirkond on turvaline ja vaikne, samas on sotsialiseerumiseks piisavalt elanikke. Logistiliselt hea asukoht tagab ka kaugtöö tegijatele võimaluse heaks liikuvuseks. Külas on olemas multifunktsionaalne külakeskus: kool ja lasteaed, tervisepunkt, raamatukogu, postipunkt, noortekeskus, saun ja võimla. Piirkond sobib hästi ka primaarse majandussektori ettevõtetele, sobib nii põllumajanduseks kui metsanduseks, leidub ka maavarasid (lubjakivi).

Vajaduspõhiselt toimuvad avalikud külakoosolekud, probleemid arutatakse läbi ning otsused tehakse demokraatlikel põhimõtetel. Küla arengukava koostamise käivitamiseks valiti aktiivgrupp, läbi viidud on ideede korje piirkonna elanike hulgas. Lisaks kaasatakse kogukonna liikmeid valla arengukavade koostamise töörühmadesse.

Kodanikualgatuse korras on loodud 2 aktiivselt tegutsevat ja piirkonna arengusse panustanud MTÜ-d: 1998. aastast Vajangu Tuletõrjeühing ja 2003. aastast Vajangu Noorsootöö Keskus. Viimastel aastatel on alustanud tegevust väike keraamikaring, kus päevapinged mudivad savisse kohalikud inimesed, aga huvilisi käib ka kaugemalt.

Piirkonnas on demograafiliste protsesside tõttu (vananemine + väljaränne) kohalik aktiivsus hakanud vähenema ning rajatised lagunema. Sooviks on muuta piirkonna elu- ja töökeskkonna veelgi inimsõbralikumaks, tänapäevasemaks ja atraktiivsemaks. Vajalik oleks kaugtöökohtade loomiseks kiire internet, noortele peredele vajaliku turvalise ja kodulähedase lasteaia/kooli jätkamine, vaba aja sisustamisvõimaluste olemasolu, tulevikku vaatavalt tarkade ja keskkonnasõbralike lahenduste kasutamine elu- ja töökeskkonnas (alustades keskushoonest).

Artiklid ja uudised:

Vaade Vajangule. Foto: Erakogu