Purtse küla

Tegevusgrupi piirkond: Virumaa Koostöökogu

Veebileht: facebook.com/MTÜ-Purtse-Külaselts

Mereäärne Purtse küla asub Ida-Virumaal, Lüganuse valla loodeosas, Soome Lahe rannikul. Purtse külast voolab läbi üks Eesti kärestikurikkamaid jõgesid, mis poolitab küla kaheks. Purtse küla looduslähedus ja aktiivne kogukond muudavad piirkonna väärtuslikuks elukeskkonnaks.

MTÜ Purtse Külaselts sai alguse juba 1999. aastal. Vahepeal on toimunud palju muutuseid. Kuid nüüdseks on külaseltsi tegevus saanud sisse uue hoo ja tekkinud on aktivistide rühm, kelleks on nii endised, kui ka uued ja noored külaelanikud, kes soovivad külategevust edendada ja taaselustada. Külas on ligikaudu 257 elanikku.

Kevadise suurvee ajal korraldatakse Purtse jõel raftingu matkasid. Jõe suudmes on väike Purtse sadam. Külas toimetavad ka tublid vabatahtlikud, MTÜ Purtse Vabatahtlik Päästekomando näol. Lisaks on külla tekkinud palju uusi ettevõtteid, kes oma teenuseid/tooteid pakuvad, justkui väike ettevõtlus küla. Omaette vaatamisväärsus on külas Purtse kindlus. Külas asub ka muinaseestlaste pühapaik Hiiemägi. Külas on aktiivselt purjetamisega seotud elanikke, seetõttu on sooviks luua Purtse Purjekool. Lisaks purjetamisele toimetab külas ka Purtse Merepääste Merering.

Arukate külade arenguprogrammis osalemine võimaldab teha rohkem koostööd teiste küladega, et vahetada kogemusi ja mõtteid, mis omakorda julgustab Purtse külakogukonda leidmaks uusi võimalusi puuduste kõrvaldamiseks. Mõttes on luua külale „roheliselt nutikad“ bussiootepaviljonid. Läbi matkaraja arendamise saaks panustada turismi elavdamisse. Kaugema tuleviku unistuseks on Purtse küla kogukonnamaja rajamine, mis ühendaks kogukonda ja annaks uusi võimalusi erinevate tegevuste korraldamiseks.

Artiklid ja uudised:

Purtse Mainekujundusvideo võttepäev Purtses. Foto: erakogu.