Uuesalu küla

Tegevusgrupi piirkond: Põhja-Harju Koostöökogu

Veebileht: uuesalukyla.ee

Uuesalu on küla Harju maakonnas Rae vallas. Küla lõunaosas, Kurna oja lähistel, asub tiheda asustusega elamupiirkond. Samas kõrval asetseb ka üks talukoht, mis oli vahetult enne uuselamute rajamist ainus eluase praeguse küla maa-alal.

Uuesalu küla on eriline, sest juba enne kui piirkond sai ametlikult küla staatuse, oli olemas aktiivne ja kogukonna käekäigu eest seisev Uuesalu Külaselts. Külaseltsi juhib aktiivne küla elanikest koosnev juhatus ning kord aastas toimuvad nii Külaseltsi kui küla üldkoosolekud. Kogukonna arengu jaoks on Uuesalu elanike ja Uuesalu Külaseltsi koostöös koostatud küla arengukava perioodiks 2020-2025, mis on järg esimesele küla arengukavale.

Külaelanike algatus on aastate jooksul olnud oluline küla arendav jõud, näiteks organiseeriti külaelanike enda huvist ajendatuna ja rahastatuna 2018. aastal külas olevate veekogude ümber päästerõngad. Küla iseloomustavad ka isetekkelised sportimisvõimalused, jalgrattaklubi-matkaklubi, taliujumine. Külas tegutseb aktiivselt Naabrivalve.

2020. aastal paigaldati Uuesalusse koostöös MTÜ Uuesalu külaseltsi, Põhja prefektuuri, Rae vallavalitsuse ja IBE Estonia OÜ-ga sõidukite numbrituvastusega kaamerad. Rajatud on rannavolle ja korvpalliplatsi, projekt viidi läbi koostöös Rae valla ja piirkonna arendaja IBE Estoniaga. Uuesalu küla traditsiooniline üritus on suvine Lastelaat, mida korraldatakse küla enda kuludest. Keset küla on nn “Põdra maja”, kus saavad pakkuda oma teenust nii kohalikud ettevõtted (nt juuksur, kohvik, lastehoid) kui ka külaelanikele suunatud tegevused.

Soov on muuta küla puudutav transport keskkonnasõbralikumaks ning luua külaelanikele käepärased ning kaasaegsed võimalused huvi- ja harrastustegevuse jaoks näiteks tenniseväljak, välijõusaal, järve hooldus, mänguplatside valgustus, pingid ja riietuskabiinid ja muu selline, mida praegu koha pealt ei leia.

Artiklid ja uudised:

EV100 lipu heiskamine Uuesalus. Foto: Marko Koks