Neeme küla

Tegevusgrupi piirkond: Põhja-Harju Koostöökogu

Veebileht: rannavalveselts.weebly.com

Mereäärne Neeme küla paikneb Harjumaal Ihasalu poolsaare tipus. Neeme küla on vana kaluriküla, millel on väljakujunenud kogukond oma traditsioonidega. Küla elanikkond viimase kümne aasta jooksul märkimisväärselt kasvanud ja seda just noorte, lastega perede arvelt.

Külas on väga aktiivne seltsitegevus. Neeme Rannavalve Selts ja Neeme Päästeselts tegelevad aktiivselt kogukonna ürituste organiseerimise ja läbiviimisega. Kogukonna muude küsimustega tegeleb küla koosolek ja selle poolt valitud eestseisus. Oma panuse kultuuriürituste läbiviimisel annab Neeme Rahvamaja.

MTÜ Neeme Rannavalve Selts on tegutsenud Neeme külas alates 2006. aastast. Ühingu eesmärk on ajaloolise Neeme küla kultuuri ja seltsielu igakülgne arendamine, ühtse ja tugeva kogukonnatunnetuse loomine, kaluriküla ajaloo talletamine ning ajaloolise pärandi hoidmine ja edasikandmine järeltulevastele põlvedele. Juba 13 aastat järjest on välja antud Ihasalu poolsaare ajalehte „Oma Poolsaar“.

Küla peamine koostööpartner on kohalik omavalitsus ja Põhja-Harju Koostöökogu läbi toetatavate tegevuste. Tegevused, mida läbi aastate Neeme külas läbi viiakse – Kaluritepäev, muinastulede öö, kodukohvikute päev, sügislaat, 2x aastas kohalike ajalehe Oma Poolsaar väljaandmine. Ürituste peakorraldaja on Neeme Rannavalve Selts, kes saab tegevustoetust Jõelähtme vallavalitsuselt, koostööpartneriteks on nii kohalikud asutused kui ka ettevõtted. Olulisel kohal kogukonna tugevdamisel on Neeme Poe taaskäivitamine Leader programmi toel 2017. aastal. Täna viiakse läbi seal mitmeid erinevaid kogukonna üritusi, mis kutsub kokku nii noore kui ka vanema põlvkonna esindajad.

Mõtteis on viia ellu „Oma kino“ projekt, mille raames on võimalik suvisel ajal kasutada soetatavat tehnikat ka välikinona. Kino projekt liidaks küla erinevaid põlvkondi, oleks olemas koht, kuhu perega tulla.

Artiklid ja uudised:

Neeme küla. Foto: Erakogu.