Kiltsi-Ebavere-Väike-Maarja

Tegevusgrupi piirkond: PAIK

Veebileht:

Lääne-Virumaal asuv Kiltsi-Ebavere-Väike-Maarja piirkond on mitmekülgne kant. Piirkonda iseloomustab ehe ja atraktiivne loodus (Ebavere, Äntu) mitmekesine kultuurilugu (Kiltsi mõis, Vao tornlinnus) ja head looduslikud võimalused vaba-aja veetmiseks ja sportimiseks erinevatel aastaaegadel (Ebavere spordikeskus, Äntu matkarajad, kergliiklusteed, head võimalused jalgratastega liikumiseks).

Tugev omavalitsus on loonud vajaliku infrastruktuuri ning toetab kohalike kogukondade ettevõtmisi. Piirkonnas on aktiivsed ja tegusad inimese, kes on huvitatud panustama kogukonna arendamisse. Korraldatakse erinevaid üritusi ja spordivõistlusi kohalikele elanikele ja külalistele.

Kiltsi piirkonna keskuseks on rahvamaja, mida külaselts on läbi mitmete projektide korrastanud ja loonud täiendavaid võimalusi kogukonna ettevõtmisteks ja ürituste korraldamiseks. Osaletakse Põhja-Eesti kohalikku toidu projektis ning tutvustatakse kohalikku toitu ja traditsioone. Ebavere spordikeskus on läbi erinevate projektide soetanud tehnikat ja lisaseadmeid spordiradade korrastamiseks ning spordivavahendeid tervisespordiks kohalikele elanikele ja piirkonna külalistele.

Kohaliku omavalitsuse ja külade töögrupi eestvedamisel toimuvad külade ümarlauad. Kohalikud ettevõtjad on motiveeritud toetama kohaliku piirkonna arengut.

Probleemiks on elanike, eriti noorte lahkumine piirkonnast. Eesmärgiks on elukeskkonna parandamine ning piirkonna ettevalmistamine muutusteks. Soov on kaasata ja motiveerida koostööle külakogukonda. Sihiks on läbi ühise tegutsemise ja innovaatiliste ideede arendada kogu piirkonda.

Artiklid ja uudised:

Külade spordipäev (Kiltsi-Ebavere). Foto: Erakogu