Luunja vald

Tegevusgrupi piirkond: Tartumaa Arendusselts

Veebileht:

Luunja vald asub Tartumaa idaosas Emajõe põhjarannikul. Tartu linnast Emajõe Suursooni ulatuv vald on väga eripalgeline, hõlmates nii moodsaid elamualasid kui puutumatu loodusega piirkondi. Territooriumil paikneb 20 küla ja 1 alevik. Luunja vald on üks kiiremini kasvavaid omavalitsusi Eestis, millel on põnev ajalugu, kaunis loodus, pikaajalised põllumajandustraditsioonid ja mitmekesine ettevõtluskeskkond.

Luunja valla külakogukondi arendavad aktiivselt kohalikud vabaühendused ja vallavolikogusse valitud külaesindajad. Külavanemaid ei ole, kuid erinevate komisjonide moodustamisel on eesmärk kaasata võimalikult paljude külade esindajaid.

Piirkonnas toimub põnevaid ettevõtmisi. Näiteks 2018. aastal renoveeriti Luunja roosiaed, mille elluviimisse kaasati erinevad organisatsioonid, külaseltsid ja ettevõtted ning kohalikud elanikud ja kohalik omavalitsus. Projekti raames uuendati kogu roosiaed ja istutati uusi roosisorte, sealhulgas uhiuus sort „Luunja“. Igal aastal toimub kõigi külade koostöös Luunja valla kohvikutepäev. See on oluline sündmus, mis loob kogukonnatunde ja aitab külasid ühendada. Kõik külad osalevad ühises kevadkoristuses, et hoida ümbritsevat keskkonda ja parandada piirkonna välimust. Tehakse ka koostööd naaberlinna Tartuga rattaringlus projektis, kus inimesed saavad rentida elektrijalgrattaid ja sõitke nendega linna ning vastupidi.

Läbi arukate külade arenguprogrammi on soov välja arendada virtuaalne kaardirakendus, kust leiaks piirkonna teenusepakkujate ja tootjate kohta infot, see suurendaks kohalikku tarbimist, arendaks turismi ja kasvataks kogukonnatunnet.

Artiklid ja uudised:

Luunja Roosiaed. Foto: Erakogu